Çemberde muhabbet gibisi yoktur.

Evim Forums ÖĞRENME STİLLERİ & ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME Dengeleyen Stilin Uzmanlaşma Zorluğu

 • Dengeleyen Stilin Uzmanlaşma Zorluğu

 • Orhan Yurtalanoğlu

  Vatandaş
  25/06/2020 - 09:06
  DeMA: 3.149 DeMA

  Dengeleyen öğrenme stiline sahip biri olarak, bir konuda uzmanlaşmam için o konu ile ilgili deneyim – yansıtma – kavramsallaştırma – aktif uygulama süreçlerini bir çok defa spiral hale getirmem mi gerekiyor? Bu durum döngünün her noktasında yeterince derinleşememiş olmamdan mı kaynaklıdır?

 • ilkeevingencel Evin Gencel

  Vatandaş
  25/06/2020 - 09:07
  DeMA: 890 DeMA

  Dengeleyen öğrenme stili, adaptasyon yeteneğiyle tanımlanır. İçinde bulunulan durumda yansıtma veya eyleme geçme ya da düşünme veya somut deneyimin artı ve eksilerini bir çırpıda belirleyip sürece ona göre devam edebilirler. Diğer bir deyişle, bir birey kavramsallaştırma/deneyimleme ve eylem/yansıtma diyalektiklerinde ne kadar dengeli ise, o birey o kadar fazla öğrenme esnekliği gösterir. Yüksek esnekliğe sahip bireyler daha fazla destek stile sahip olma eğiliminde ve bunun sonucu olarak da öğrenme döngüsünde daha fazla hareket etme becerisine sahiptirler. Bu noktada deneyim-yansıtma-kavramsallaştırma-aktif uygulama süreçlerini birçok defa spiral hale getirmek yine de uzmanlaşma sağlamaz ancak destek öğrenme stillerini güçlendirebilir. Dengeleyen stile uzmanlaşamamış, ya da derinleşememiş demek haksızlık olabilir 😊

Viewing 1 - 2 of 2 replies