Çemberde muhabbet gibisi yoktur.

Evim Forums DENEYİMSEL ÖĞRENME – KURAMSAL Diğer döngülerde yansıtıcı gözlem ve yakınsal alan

 • Diğer döngülerde yansıtıcı gözlem ve yakınsal alan

   ilkeevingencel Evin Gencel tarafından güncellendi. 1 year, 10 ay önce 2 Vatandaş · 2 Gönderi
 • Çetin bitmez

  Vatandaş
  25/06/2020 - 09:09
  DeMA: 3.098 DeMA

  Benim kafama takılan Tata’nın da sorduğu soru neden herkes yansıtmacı gözlemi bir nevi köşeye atmış?
  ikincisi ise yakınsal alan kavramı olması gerek yaygın eğitim metotlarının çıkış noktası olarak görülen ; bu güvenli alanın oluşturulması mantığı ile mi acaba ortaya konuldu?

 • ilkeevingencel Evin Gencel

  Vatandaş
  25/06/2020 - 09:11
  DeMA: 890 DeMA

  Yansıtıcı gözlem düşünürler tarafından bir kenara atılmış değil aslında. Yansıtıcı düşünmede, sorgulama, öz-değerlendirme gibi kavramlar önemlidir. Etkin, sürekli ve dikkatli bir biçimde düşünme sürecidir. Sorun çözme becerileriyle ilişkilidir ve deneyimsel öğrenmenin kuramsal temellerinde gördüğümüz bilim insanları bu kavramlara önem vermiştir. Yansıtıcı düşünme Dewey’in öncülerinden olduğu pragmatik felsefenin öncelikli hedeflerinden biridir. Dolayısıyla aslında bu yaklaşımı benimsemiş düşünürlerin yansıtıcı düşünmeye önem verdiğini söyleyebiliriz. Ancak öğrenme döngüsünde ayrı bir aşama olarak ve sistematik biçimde öğrenme sürecinde somutlaştırılması Kolb ile olmuştur. Eğitim sürecindeki diğer döngülerden söz etmiştik. Örneğin John Dewey’in döngüsünde deneyimleme, gözden geçirme, sonuca ulaşma, planlama, öğrenmenin transfer edilmesi gibi aşamalar olduğunu söyledik, burada gözden geçirme aşaması yansıtıcı düşünmeyi içermektedir. Yine 5E ve 7E öğrenme döngülerinde keşfetme ve derinleşme aşamalarında yansıtıcı düşünme önemlidir.

  Vygotsky’ye göre gelişim ve öğrenme bir öğretici/aktarıcı topluluk içinde oluşur. Birey tek başına kaldığında aslında potansiyeline göre çok az şey öğrenebilir. Bireyler gerçek potansiyeline sosyal bir çevre içinde ulaşabilir. Vygotsky’e göre, bilişsel gelişimin gerçek unsuru Piaget’de olduğu gibi ağırlıklı olarak doğuştan gelen potansiyel değil, eğitici, diğer yetişkinler ve akranlardır denilebilir. Bireyler, içinde bulunduğu toplumun kültürel mirasını ve birikimini taşıyan, farklı deneyimlere sahip, farklı bilgi ve yetenekleri olan akranlar ve yetişkinler içinde gelişim ve öğrenme sürecini ilerletir. Bu şekliyle Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramının temelinde bahsettiğimiz çevre vurgusu yakınsal gelişim alanı kavramı içinde belirgin şekilde görülmektedir. Yaygın eğitimde de aslında öğrenme ortamı ağırlıklı olarak yukarıda belirtildiği biçimde kurgulandığından, yakınsal gelişim alanıyla ilişkilidir. Yakınsal gelişim alanı kavramı, grup çalışmaları, takım çalışmaları, birlikte sorun çözme, çatışma çözme gibi etkinliklerin önemini ortaya koymaktadır.

Viewing 1 - 2 of 2 replies