Çemberde muhabbet gibisi yoktur.

Evim Forums DENEYİMSEL ÖĞRENME – KURAMSAL Somut Deneyim ve Yansıtıcı Gözlem arasındaki fark Reply To: Somut Deneyim ve Yansıtıcı Gözlem arasındaki fark

 • ilkeevingencel Evin Gencel

  Vatandaş
  24/06/2020 - 22:03
  DeMA: 890 DeMA

  Somut deneyimde elbette sezgiler devreye girebilir ancak kuramda açıklanan biçimi Kolb’un kendi ifadeleriyle; “Somut deneyim aşamasında düşünmenin aksine, somut durumu o an hissetme eğilimi vardır: teori ve genellemeler yerine o andaki gerçekliğin benzersizliği ve karmaşıklığıyla ilgilenme söz konusudur”. Buradaki hissetme duygularla değil, duyularla ilgilidir. Duyu organlarımızla algılama yoğun olmakla birlikte o anki somut algımıza göre de bize doğru gelen durumu seçme, yani sezgi yoluyla kararlar alma da mevcuttur. Yansıtcı gözlemde ise fikir ve somut durumları dikkatle gözlemleyip bunları objektif biçimde betimleme ve anlamaya odaklanmaktadır. Yansıtma eğilimli insanlar, fikir ve durumların olası sonuçlarını görmede başarılıdırlar. Olaylara farklı açılardan bakmada iyidirler ve farklı bakış açılarına değer verirler. Düşüncelerini şekillendirirken kendi fikir ve hislerine bağlı kalmayı tercih ederler.
  Somut deneyim ve soyut kavramsallaştırma kavrama,
  Yansıtıcı gözlem ve aktif uygulama dönüştürme boyutlarını ifade ediyor.
  Somut Deneyim, Yansıtıcı Gözlem, Soyut Kavramsallaştırma ve Aktif Uygulama adımları için kavrama ve eyleme dönüştürme ilişkisini Kolb kitabında bir bilardo oyunuyla somutlaştırmıştır.
  Öncelikle bilardo aktif bir oyun olduğu için somut deneyimleri yansıtıcı gözlem ile dönüştürme daha az gerçekleşir. Ama yine de eyleme dönüştürme, bir oyuncunun rakibinin veya partnerinin oynarken onu izlemesi veya bir kimsenin yaptığı vuruşların yansıması biçiminde gerçekleşebilmektedir. Burada kişi, bir başkasının oyuna olan yaklaşımından belirli noktaları model alarak veya yaptığı son vuruşun aynısını yapmaya çalışarak belirli yöntemler geliştirerek öğrenir.
  Yansıtıcı Gözlem-Soyut Kavramsallaştırmadaki dönüşüm için; bir kimsenin, kendisi veya başkaları tarafından gerçekleştirilen beyaz topa falso verdirerek hedefe yönlendirme hareketine ilişkin denemeleri gözlemleyip, gözlemlerine dayalı olarak bulduğu kuralları derleyip organize etmesi ve topa falso verme hareketini bu şekilde anlaması örnek verilebilir..
  Soyut kavramsallaştırma-aktif uygulamadaki dönüşüm için; beyaz topun hedef topu cebe sokacak biçimde vurmak için gereken rotayı tahmin edebilmek için, ıstaka ile vurulduğunda beyaz topun nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili soyut bir model veya teori kullanır. Oyuncu etki açısının tepki açısına olan eşitliği gibi fizik kurallarını, ya da diğer ilke ve genellemeleri kullanabilir ve oyununda bu açıları hesaplayabilir.
  Somut deneyim ve aktif uygulamadaki dönüşüm için; beyaz topun ve hedef topun, vurulduktan sonran nasıl bir yol izleyeceğine dair teorik bir modelden ziyade masa üzerindeki topların somut/gerçek pozisyonlarına dayanmaktadır. Oyuncu masadaki duruma dair genel içsel bir hisse bağlı hareket eder. Bu durumda oyuncu sıklıkla topa vurmadan önce küçük ayarlamalar yapar ve bu ayarlamalar teorik hesaplamalar değil, içinde bulunduğu durum için “doğru gibi gelen” hamlelerdir.
  Kavrama ve dönüştürme aşamaları bu örnekle oldukça somut biçimde ortaya konmuştur. Soruyu soran katılımcımızın kafasında yapmış olduğu kodlama yanlış değildir. Yansıtıcı düşünmenin eylem biçimi düşünme olarak ifade edilebilir.