Çemberde muhabbet gibisi yoktur.

Evim Forums ÖĞRENME STİLLERİ & ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME Dengeleyen Stilin Uzmanlaşma Zorluğu Reply To: Dengeleyen Stilin Uzmanlaşma Zorluğu

  • ilkeevingencel Evin Gencel

    Vatandaş
    25/06/2020 - 09:07

    Dengeleyen öğrenme stili, adaptasyon yeteneğiyle tanımlanır. İçinde bulunulan durumda yansıtma veya eyleme geçme ya da düşünme veya somut deneyimin artı ve eksilerini bir çırpıda belirleyip sürece ona göre devam edebilirler. Diğer bir deyişle, bir birey kavramsallaştırma/deneyimleme ve eylem/yansıtma diyalektiklerinde ne kadar dengeli ise, o birey o kadar fazla öğrenme esnekliği gösterir. Yüksek esnekliğe sahip bireyler daha fazla destek stile sahip olma eğiliminde ve bunun sonucu olarak da öğrenme döngüsünde daha fazla hareket etme becerisine sahiptirler. Bu noktada deneyim-yansıtma-kavramsallaştırma-aktif uygulama süreçlerini birçok defa spiral hale getirmek yine de uzmanlaşma sağlamaz ancak destek öğrenme stillerini güçlendirebilir. Dengeleyen stile uzmanlaşamamış, ya da derinleşememiş demek haksızlık olabilir 😊