Çemberde muhabbet gibisi yoktur.

Evim Forums DENEYİMSEL ÖĞRENME – KURAMSAL Öğrenme stilleri meslekleri etkiler mi? Reply To: Öğrenme stilleri meslekleri etkiler mi?

  • Anonymous

    Deleted User
    12/07/2020 - 17:12
    DeMA: 0 DeMA

    Gizemcim, öğrenme stillerimiz bence yaşama bakış açımızı bile etkiler bence. Çünkü nasıl ki bilgiyi algılama, işleme, düzenleme, problem çözme, ürün ortaya koyma, güdülenme durumlarımızı şekilliyorsa bu farklılıkların meslek seçimi kararında da etkili olduğunu düşünüyorum. Fakat meslek içerisindeki pozisyonlardaki karar alma becerisine etkisini ben de tartışmak isterim 🙂